Hỗ trợ trực tuyến
028.3931.7183
028.3843 6525 
Tin tức đường sắt
Sơ lược công ty 
1. Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
          2. Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty CPĐS Sài Gòn
     3. Tên giao dịch quốc tế: SAIGON RAILWAY JOINT STOCK COMPANY
     4. Tên viết tắt giao dịch quốc tế: SAIGON RAILWAY JSC
     4. Trụ sở chính:
          - Địa chỉ: số 01, đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
      · Điện thoại: 028.39317183
      · Fax: 028.39311795
      · E-mail: vanbandssg@gmail.com.
      · Website: http://saigonrailwayjsc.com

Điều 3. Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và thời hạn hoạt động của Công ty
1. Hình thức doanh nghiệp:
- Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ sang Công ty cổ phần do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ cổ phần chi phối;
- Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn có:
a) Tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này;
b) Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình; chịu trách nhiệm dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con và công ty liên kết trong phạm vi số vốn do Công ty đầu tư;
c) Quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, thương hiệu, biểu tượng riêng của Công ty theo quy định của pháp luật;
 
3. Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn có một (01) người đại diện theo pháp luật. Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty.
Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;
- Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định nêu trên tại Khoản 3 Điều này.
4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
          5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 61 của Điều lệ này,thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.
Điều 4. Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty
1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
a) Ngành, nghề kinh doanh chính:
Số TT Mã ngành nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
1 2395 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm bê tông và các sản phẩm từ xi măng (trừ sản xuất xi măng và vữa chịu lửa).
2 2511 Sản xuất các cấu kiện kim loại; Chi tiết: Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận liên quan.
3 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Chi tiết: Hoạt động khai thác đá, cát, sỏi phục vụ cho xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.
4 5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; Chi tiết: Tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn giao thông đường sắt.
5 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Chi tiết: Nhà trọ (không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh). Khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).
6 4100 Xây dựng nhà các loại; Chi tiết: Xây dựng tất cả các loại nhà ở, các loại nhà không để ở, lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn, tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại
7 4210 (Chính) Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Chi tiết: Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt. Xây dựng các công trình giao thông đường sắt, đường bộ.
8 4220 Xây dựng công trình công ích; Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi.
9 4290 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng đường hầm; Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: các công trình thể thao ngoài trời.
10 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá; Chi tiết: Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
11 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Chi tiết: Bán buôn máy, thiết bị văn phòng và công nghiệp.
12 9312 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao; Chi tiết: Câu lạc bộ cầu lông, tennis, bóng bàn.
13 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng, kho bãi.
14 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Chi tiết: Tư vấn đầu tư và xây dựng chuyên ngành.
b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:
     - Kinh doanh thương mại đường sắt.
     - Xây lắp các công trình giao thông.
     - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp khác.
2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo trạng thái kỹ thuật của cầu đường và an toàn giao thông đường sắt được Tổng công ty ĐSVNhoặc tổ chức có thẩm quyền giao hoặc ký hợp đồng đặt hàng trong công tác bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt;
- Huy động và sử dụng các nguồn lực để tổ chức sản xuất có hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông;
- Hoàn thành mọi nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.