Tin tức đường sắt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
SAIGON RAILWAY JOIN STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thông phường 9, Q.3,
 Tp.HCM 
Điện thoại: 028.39317183 | Fax 028.39311795
   Chủ tịch - HĐQT: Kỹ sư NGUYỄN CÔNG ĐÔNG
Giám đốc Công ty: Thạc sỹ Lê Đình Hà

 

NGHÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:
1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

Số TT Mã ngành nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
1 2395 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm bê tông và các sản phẩm từ xi măng (trừ sản xuất xi măng và vữa chịu lửa).
2 2511 Sản xuất các cấu kiện kim loại; Chi tiết: Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận liên quan.
3 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Chi tiết: Hoạt động khai thác đá, cát, sỏi phục vụ cho xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.
4 5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; Chi tiết: Tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn giao thông đường sắt.
5 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Chi tiết: Nhà trọ (không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh). Khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở).
6 4100 Xây dựng nhà các loại; Chi tiết: Xây dựng tất cả các loại nhà ở, các loại nhà không để ở, lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn, tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại
7 4210 (Chính) Xây dựng công trình đường sắt và đường bộChi tiết: Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt. Xây dựng các công trình giao thông đường sắt, đường bộ.
8 4220 Xây dựng công trình công ích; Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi.
9 4290 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng đường hầm; Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: các công trình thể thao ngoài trời.
10 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá; Chi tiết: Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
11 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Chi tiết: Bán buôn máy, thiết bị văn phòng và công nghiệp.
12 9312 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao; Chi tiết: Câu lạc bộ cầu lông, tennis, bóng bàn.
13 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng, kho bãi.
14 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Chi tiết: Tư vấn đầu tư và xây dựng chuyên ngành.

b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:
     - Kinh doanh thương mại đường sắt.
     - Xây lắp các công trình giao thông.
     - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp khác.
2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo trạng thái kỹ thuật của cầu đường và an toàn giao thông đường sắt được Tổng công ty ĐSVN hoặc tổ chức có thẩm quyền giao hoặc ký hợp đồng đặt hàng trong công tác bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt;
- Huy động và sử dụng các nguồn lực để tổ chức sản xuất có hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông;
- Hoàn thành mọi nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.